Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Саднице за паркове и зелене површине".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Измена и допуна конкурсне документације:


Питања и одговори:


Одлука о додели уговора:  


Рок за достављање понуда: 03.05.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 03.05.2018. год. у 12:30 часова