Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

 
Рок за достављање понуда: 27.03.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.03.2018. год. у 12:30 часова