Менаџмент


Момчило Крстић, директор предузећа
Рођен 29.12.1987.године у Краљеву
Образовање: Мастер економије
Радна биографија

• од 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", ВД директора предузећа
• од 2018. до 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", Шеф службе Наплате
• од 2017. до 2018. године Локална пореска администрација Општине Врњачка Бања, Порески инспектор
• од 2014. до 2017. године Општинска управа Општине Врњачка Бања


Надзорни одбор


Јелена Ћилерџић, председник надзорног одбора
Рођена 20.07.1982. године
Образовање: Економски факултет у Универзитета у Крагујевцу
Радна биографија

• од 2021. године Министарство финансија - Пореска управа, Порески инспектор
• од 2019. до 2021. године Дом здравља "Др Никола Џамић", технички секретар
• од 2018. до 2019. године УГ "Кортекс", стручни сарадник (анкетар, обрада података)
• од 2017. до 2018. године Општинско правобранилаштво Општине Врњачка Бања, стручни сарадник


Небојша Јевтић, члан надзорног одбора
Рођен 16.03.1963. године  у Доњем Сврачку, Вучитрн
Образовање: Агрономски факултет у Чачку
Радна биографија

• од  2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", референт за путне налоге
• од 2014. до 2016. године, Seenergi Timber doo, референт
• 2013. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 2007. до 2012. године ЈП "Борјак", пословођа плаца резане грађе
• од 2004. до 2006. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 1994. до 2004. године ЈП "Бели извор" пословођа плаца резане грађе,
• од 1990. до 1992. године "Шумадија" Врњачка Бања, магационер готових производа


Гочанин Мирослав, члан надзорног одбора
рођен 16.11.1972.год. у Краљеву
Образовање: Пословни и правни факултет, Унивезитет Унион - Никола Тесла Београд
Радна биографија

       • од 1990. године до 2004. године професионални спортиста и спортски тренер
       • од 2005. године приватни предузетник
       • 2021. године ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања, референт за ПП заштиту, безбедност и здравље на раду
       • 2022. године Спортска Установа Спортски центар Врњачка Бања, организатор спортског пословања