Менаџмент


Момчило Крстић, директор предузећа
Рођен 29.12.1987.године у Краљеву
Образовање: Мастер економије
Радна биографија

• од 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", ВД директора предузећа
• од 2018. до 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", Шеф службе Наплате
• од 2017. до 2018. године Локална пореска администрација Општине Врњачка Бања, Порески инспектор
• од 2014. до 2017. године Општинска управа Општине Врњачка Бања


Надзорни одбор

Дарко Жерађанин, председник надзорног одбора
Рођен 03.04.1987. године  у Краљеву, Република Србија
Образовање: Факултет за пословне студије и право Унивезитета "Унион - Никола Тесла" у Београду, дипломирани правник
Радна биографија

• од 2018. до 2021.године у Удружењима грађана "Врњачко око", "Новоселац" и "Experior Serbia", На пројектима усмереним ка заштити животне средине и унапређењу туристичких потенцијалана територији општине Врњачка Бања
• од 2015. до 2018. године Општинска управа Општине Врњачка Бања, Одсек за привреду и друштвене делатности
• од 2014 до 2015. године Општинска управа  Општине Врњачка Бања, Одсек за урбанизам и имовинско-правне послове


Небојша Јевтић, члан надзорног одбора
Рођен 16.03.1963. године  у Доњем Сврачку, Вучитрн
Образовање: Агрономски факултет у Чачку
Радна биографија

• од  2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", референт за путне налоге
• од 2014. до 2016. године, Seenergi Timber doo, референт
• 2013. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 2007. до 2012. године ЈП "Борјак", пословођа плаца резане грађе
• од 2004. до 2006. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 1994. до 2004. године ЈП "Бели извор" пословођа плаца резане грађе,
• од 1990. до 1992. године "Шумадија" Врњачка Бања, магационер готових производа


Гочанин Мирослав, члан надзорног одбора
рођен 16.11.1972.год. у Краљеву
Образовање: Пословни и правни факултет, Унивезитет Унион - Никола Тесла Београд
Радна биографија

       • од 1990. године до 2004. године професионални спортиста и спортски тренер
       • од 2005. године приватни предузетник
       • 2021. године ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања, референт за ПП заштиту, безбедност и здравље на раду
       • 2022. године Спортска Установа Спортски центар Врњачка Бања, организатор спортског пословања