Искажите интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу еУправе Републике Србије кликом на линк:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Путања

О нама


Мисија, визија, циљеви


Скупштина општине Врњачка Бања на 7. седници сазваној по хитном поступку одржаној 31.03.2016.године, на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 5. и члана 6. и 79 став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС". бр15/2016), члан 4 и 5 Закона о комуналним делатностима, донела је одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања.

Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања оснива се ради пружања услуга од значаја за остваривање потреба физичких и правних лица на подручију општине Врњачка Бања, као и ради обављања делатности од општег интереса. Претежна делатност Јавног предузећа је скупљање отпада који није опасан. Обавља и следеће комуналне делатности: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацом, одржавање чистоће на површинама јавне намене, делатности зоохигијене, одржавање јавних зелених површина.

Предузеће своју мисију сагледава у будућем континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Опширније: Опште информације


Менаџмент


Момчило Крстић, ВД директора предузећа
Рођен 29.12.1987.године у Краљеву
Образовање: Мастер економије
Радна биографија

• од 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", ВД директора предузећа
• од 2018. до 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", Шеф службе Наплате
• од 2017. до 2018. године Локална пореска администрација Општине Врњачка Бања, Порески инспектор
• од 2014. до 2017. године Општинска управа Општине Врњачка Бања


Надзорни одбор


Јелена Ћилерџић, председник надзорног одбора
Рођена 20.07.1982. године
Образовање: Економски факултет у Универзитета у Крагујевцу
Радна биографија

• од 2021. године Министарство финансија - Пореска управа, Порески инспектор
• од 2019. до 2021. године Дом здравља "Др Никола Џамић", технички секретар
• од 2018. до 2019. године УГ "Кортекс", стручни сарадник (анкетар, обрада података)
• од 2017. до 2018. године Општинско правобранилаштво Општине Врњачка Бања, стручни сарадник


Небојша Јевтић, члан надзорног одбора
Рођен 16.03.1963. године  у Доњем Сврачку, Вучитрн
Образовање: Агрономски факултет у Чачку
Радна биографија

• од  2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", референт за путне налоге
• од 2014. до 2016. године, Seenergi Timber doo, референт
• 2013. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 2007. до 2012. године ЈП "Борјак", пословођа плаца резане грађе
• од 2004. до 2006. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 1994. до 2004. године ЈП "Бели извор" пословођа плаца резане грађе,
• од 1990. до 1992. године "Шумадија" Врњачка Бања, магационер готових производа


Новак Лутовац, члан надзорног одбора


Рођен 05.01.1961. године
Образовање: Мастер инжењер пољопривреде
Радна биографија

• од 2020. године, Породични посао
• од 2005. до 2019. године, Делта Аграр Београд, Регионални менаџер
• од 2001. до 2004. године, ДП "Пољопромет" Краљево, Генерални директор
• од 1995. до 2001. године, ДП "Пољопромет" Краљево, Комерцијални референт
• од 1989. до 1995. године, ЗЗ "Др Милуновић" Мијајловац, руководилац производње лозно - садног материјала


Адреса: ул. Жике Ваљаревића 1, 36210 Врњачка Бања


Матични број: 21187917;
ПИБ: 109466769;
Шифра делатности: 3811;
жиро рачун број: 325-9500500269762-84;
                             105-12379-43