Путања

Јавне набавке


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добра – "Канцеларијски материјал".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 28.05.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 28.05.2020. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добра – "Набавка песка, шљунка, тење, мрвљеног камена".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 25.05.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 25.05.2020. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добра – "Набавка дизел горива, моторног бензина, ТНГ, ауто гас".

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 08.06.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.06.2020. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Документа:

 

Рок за достављање понуда: 27.03.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.03.2020. год. у 12:30 часова

Страна 1 од 5