Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 12.09.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 12.09.2017. год. у 12:30 часова