Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Енергенти: дрво, угаљ, пелет".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 20.11.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 20.11.2017. год. у 12:30 часова