Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку радова – "Грађевински радови, адаптација зграда".

Предмет набавке: Радови
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда: 13.09.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 13.09.2018. год. у 12:30 часова