Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Песак, шљунак, тења".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 27.09.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.09.2018. год. у 12:30 часова