Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Одлука о додели уговора:  


Рок за достављање понуда: 27.03.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.03.2020. год. у 12:30 часова