Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добра – "Набавка дизел горива, моторног бензина, ТНГ, ауто гас".

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 08.06.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.06.2020. год. у 12:30 часова