Искажите интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу еУправе Републике Србије кликом на линк:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Путања


Матични број: 21187917;
ПИБ: 109466769;
Шифра делатности: 3811;
жиро рачун број: 325-9500500269762-84;
                             105-12379-43