Искажите интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу еУправе Републике Србије кликом на линк:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Путања

Адреса: ул. Жике Ваљаревића 1, 36210 Врњачка Бања