Путања

Јавне набавке


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Набавка радне и заштитне одеће и опреме".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 08.09.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.09.2017. год. у 12:30 часова

Страна 5 од 5