Путања

Јавне набавке


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Конструкције и делови".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 21.12.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 21.12.2017. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Канцеларијски материјал".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 20.12.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 20.12.2017. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Енергенти: дрво, угаљ, пелет".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 20.11.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 20.11.2017. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 12.09.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 12.09.2017. год. у 12:30 часова

Страна 4 од 5