Путања

Јавне набавке


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Набавка радне и заштитне одеће и опреме".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда: 18.05.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 18.05.2018. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Набавка радне и заштитне одеће и опреме".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда: 30.04.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 30.04.2018. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Саднице за паркове и зелене површине".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 03.05.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 03.05.2018. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

 
Рок за достављање понуда: 27.03.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.03.2018. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Дизел гориво и моторни бензин".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: отворени поступак

Документа:


Рок за достављање понуда
: 23.04.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 23.04.2018. год. у 12:30 часова

Страна 3 од 5